EU fondovi

IZGRADNJA MARKULIN d.o.o. uspješno provodi projekt pod nazivom „Otvaranjem poslovne jedinice u Petrinji do rasta poslovanja“, referentnog broja KK.08.2.1.16.0054.
Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 264.699,05 EUR Dodijeljena bespovratna sredstva – 179.656,91 EUR Privatni doprinos – 85.042,14 EUR
Projektni prijedlog se odnosi na ulaganje u nabavku stroja za potrebe novootvorene Poslovne jedinice u Petrinji.
Projekt je započeo 01.06.2022. te je planirano da projekt završi 01.12.2023.
Provedena je edukacija zaposlenika o suzbijanju diskriminacije i osjetljivosti na probleme skupina u nepovoljnom položaju.
Edukacija je provedena u suradnji s udrugama civilnog društva koje su održale predavanje za Upravu tvrtke.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

1) tehnološka modernizacija tvrtke
2) potaknutim ulaganjima do povećanja produktivnosti i konkurentnosti tvrtke

Očekivani rezultati projekta su:

• Stvaranje ekonomske održivosti projekta kroz stvaranje uvjeta komercijalne djelatnosti; generiranje širih efekata na gospodarstvo regije
• Racionalno korištenje resursa (prostor, energija, infrastruktura)
• Bolja iskorištenost povoljnog geoprometnog položaja
• Ojačana poduzetnička svijest, te svijest o ulaganju u tehnološku modernizaciju kao novom pokretaču razvoja
• Povećanje prihoda od djelatnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Kontakt osoba za više informacija: Davor Govorčinović, konzultant, davor.govorcinovic@sk.t-com.hr Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr i internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Izradu web stranica sufinancirala je Europska unija kroz Fond za regionalni razvoj.